lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kontakt

Adress:

Avdelningen för Tillämpad Biokemi

Lund University

Box 124

221 00 Lund

 

Besöksadress:

Kemicentrum

Hus II, våning 3

Getingevägen 60

Lund

 

Internpost inom LU/LTH:

Hämtställe 1

 

Telefon:

046-222 95 94 (Avdelningsföreståndare)

 

Fax:

046-222 46 11

Sidansvarig: