lu.se

Avdelningen för Tillämpad Biokemi

Välkommen till Tillämpad Biokemis hemsida. Här hittar du information om vilka vi är, samt om den forskning och undervisning som bedrivs på vår avdelning.

Kontaktinformation

Adress:

Avdelningen för Tillämpad Biokemi

Lund University

Box 124

221 00 Lund

 

Besöksadress:

Kemicentrum

Hus II, våning 3

Naturvetarvägen 14

Lund

 

Internpost inom LU/LTH:

Hämtställe 1

 

Telefon:

046-222 95 94 (Avdelningsföreståndare)

 

Fax:

046-222 46 11