lu.se

Tillämpad Biokemi

Lunds Tekniska Högskola

Avdelningen för Tillämpad Biokemi

Välkommen till Tillämpad Biokemis hemsida. Här hittar du information om vilka vi är, samt om den forskning och undervisning som bedrivs på vår avdelning.

Kontaktinformation

Adress:

Avdelningen för Tillämpad Biokemi

Lund University

Box 124

221 00 Lund

 

Besöksadress:

Kemicentrum

Hus II, våning 3

Naturvetarvägen 14

Lund

 

Internpost inom LU/LTH:

Hämtställe 1

 

Telefon:

046-222 95 94 (Avdelningsföreståndare)

 

Fax:

046-222 46 11