lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskning

Forskning på Tillämpad biokemi

Forskningen täcker ett brett område och innefattar bl a protein engineering, växtbioteknik, separation och analys av biomolekyler, biomaterial, imprintade polymerer, biosensorer, industriell bioteknik, samt biomedicinsk nutrition. Åtskilliga nya idéer och tekniker har utvecklats i vår breda forskningsmiljö, och många marknadsförs nu av olika bioteknikföretag. För mer information om aktuell forskning, se respektive forskargrupp.

Sidansvarig: