lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Bioinformatik 7,5 hp

I den här kursen får man lära sig grundläggande begrepp inom bioinformatik och hur bioinformatik kan tillämpas inom bioteknik. I kursen läggs stor vikt på att praktiskt använda olika databaser och bioinformatiska verktyg för att söka efter eller analysera biologisk information.

Kurskod: KBK075

Länk till kursplan

Sidansvarig: