Välkommen till Avdelningen för Tillämpad Biokemi

Välkommen till Avdelningen för Tillämpad Biokemi:s hemsida. Här hittar du information om vilka vi är, samt om den forskning och undervisning som bedrivs på vår avdelning.

 

 

Kontaktinformation

Adress:

Avdelningen för Tillämpad Biokemi
Lunds Universitet
Box 124
221 00 Lund

Besöksadress:

Kemicentrum
Hus II, våning 3
Naturvetarvägen 14
Lund

Internpost inom LU/LTH:

Hämtställe 1

Telefon:

046-222 95 94 (Avdelningsföreståndare)